Poštovani kupci i dobavljači,

Tvrtka PINS d.o.o. prestala je sa radom. Ovim putem želimo zahvaliti svim svojim cijenjenim kupcima i dobavljačima na suradnji i druženju. Želimo vam sve najbolje, kako u poslovnom tako i privatnom životu.

S poštovanjem.

PINS d.o.o.


Dear customers and suppliers,

The company PINS d.o.o. closed its operations. We would like to thank all our valued customers and suppliers for their cooperation and friendship. We wish you all the best, both in business and private life.

Sincerely,

PINS d.o.o.


pins@st.t-com.hr